Sádrokarton EKOMPLEX

Protipožiarny sadrokartón TrenčínKontaktujte nás

 1. Spýtajte sa
 2. Zrátame
 3. Odpovieme

Sadrokartonári Slovensko

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Nitriansky kraj

Trenčiansky kraj

Žilinský kraj

Banskobystrický kraj

Prešovský kraj

Košický kraj

 

Protipožiarny sadrokartón (často uvádzaný ako požiarny sadrokartón) je sadrokartón so zvýšenou odolnosťou proti požiaru, ktorý sa používa pri výstavbe interiérov a sadrokartónových v objektoch s predpísanou zvýšenou protipožiarnou odolnosťou. 

Montujeme protipožiarny sadrokartón v oblasti Trenčín a Trenčianský kraj

Protipožární sádrokarton Montéri našej stavebnej divízie Sadrokartón Trenčín vykonávajú montáže protipožiarnych sadrokartónových konštrukcií všetkých typov v regióne Trenčín a Trenčianský kraj.

Montujeme na želanie zákazníkov protipožiarny sadrokartón červenej farby a dodávame kompletné sadrokartónové konštrukcie so zvýšenou odolnosťou proti požiaru. Konštrukcia z protipožiarneho sadrokartónu spĺňajú hodnoty od 30 A do 180 A - teda všetky stupne požiarnej bezpečnosti  

Montážou protipožiarneho obkladu stien a protipožiarneho sadrokartónového podhľadu zvýšime odolnosť konštrukcie budovy o 30 - 90 minút v triede horľavosti A. Odolnosť protipožiarneho sadrokartónu možno ďalej zvýšiť protipožiarnymi nátermi sadrokartónových konštrukcií.

 

Montáže protipožiarnych sadrokartónových konštrukcií zverte odborníkom

POZOR !! Montáže protipožiarnych sadrokartónových konštrukcií nie je možné zveriť domácim kutilom alebo nešpecializovaným firmám. Splnenie predpísaných parametrov protipožiarnej odolnosti sadrokartónové konštrukcie vyžaduje značnú dávku skúseností, poznatkov av neposlednom rade tiež absolvované školenia u výrobcov týchto špeciálnych materiálov a školenia v odbore protipožiarnej ochrany.

Výsledkom odbornej montáže protipožiarne sadrokartónové konštrukcie by mala byť nielen konštrukcia sama, ale aj protokol o meraní odolnosti dodané konštrukcie a náterov proti požiaru. Najmä druhá časť práce je dôvodom, prečo by ste mali dodania protipožiarnych sadrokartónov zveriť vždy odborníkom.

 

Sadrokartónové konštrukcie Trenčín a okolie

Mapa
Sadrokartonárske práce pre mesto Trenčín a okolné obce pre Vás vykonáva sadrokartonárstvo

Cech remeslníkov EKOMPLEX

Administratívne sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz
IČ: 28648684


Prevádzkareň: Trenčín


Telefony

 

Protipožiarne sadrokartónové konštrukcie Trenčín ponúkajú

 • Montáže protipožiarnych sadrokartónových priečok
 • Interiéry z protipožiarnych sadrokartónových konštrukcií
 • Rekonštrukcie a zvýšenie protipožiarnej odolnosti sadrokartónových interiérov
 • Opravy protipožiarnych sadrokartónových konštrukcií
 • Protipožiarne nátery sadrokartónových konštrukcií
 • Protipožiarne sadrokartónové konštrukcie
 • Impregnované protipožiarne sadrokartónové konštrukcie

Naši sádrokartonárov vykonávajú Trenčíne a Trenčianskom kraji montáže protipožiarnych sadrokartónových konštrukcií od projektu jednej izby až po komplexné dodávky kancelárskych priestorov, vstavieb a sadrokartónových interiérov.

 

Montáže protipožiarneho sadrokartónu vykonávame tak, aby sme nenarušili normálnu prevádzku v mieste inštalácie

Sadrokartonárske práce vykonávame po dohode s prevádzkovateľom objektu vždy takým spôsobom, aby sme len minimálne obmedzili normálnu prevádzku v objekte a jeho okolí 

 • interiér z protipožárního sádrokartonuVäčšinu sádrokartonárskych prác vykonávame súvisle až po vynesení všetkého materiálu a náradia do priestoru vstavieb, aby sme minimalizovali stavebný ruch mimo stavebné priestory. 
 • Náterové hmoty na protipožiarne sadrokartónové konštrukcie zvyčajne nanášame striekacie vysokotlakovú bezvzduchové technikou alebo ručným natieraním. 
 • V okolí vykonávaných protipožiarnych náterov sadrokartónov a nástrekov vždy zabezpečíme priestor proti náhodnému postriekaniu osôb, strojov a technológií. 
 • Pracovný čas prispôsobíte potrebám zákazníka, ako je to len možné. 
 • Dodržujeme platné normy, pracovníci absolvujú pravidelné školenia bezpečnosti práce, protipožiarnej ochrany budov a práce s protipožiarnym sadrokartónom. 
 • Po ukončení sádrokartonárskych prác je samozrejmosťou upratovanie a uvedenie pracoviska do slušného stavu.

 

Špeciálne sadrokartonárske práce súvisiace s montážami protipožiarnych sadrokartónových konštrukcií

 


 

Cenový dopyt na protipožiarne sadrokartónové konštrukcie Trenčín ľahko a hneď

 

 

 • V kľude a pohodlia Vášho domova posúdite našu ponuku na protipožiarne sadrokartónové konštrukcie, prípadne ju môžete porovnať s ponukami iných firiem Trenčíne a Trenčianskom kraji a ak Vám bude plne vyhovovať, spíšeme s Vami objednávku na vykonanie služby Montáže protipožiarnych  sadrokartónových konštrukcií Trenčín.

 


 

Protipožiarne sadrokartóny Trenčín - nielen ochrana proti požiaru

Stavby protipožárních sádrokartonových konstrukcí TrenčínNa montáže protipožiarnych sadrokartónových konštrukcií používame len kvalitný značkový materiálproti požiarne sadrokartón prevažne značky Rigips, Norgips, Lafarge a Knauf, ktorý je maximálne odolný proti pôsobeniu žiaru a ohňa, ale aj proti oteru, úderom, tlakom, UV žiareniu a ďalším vplyvom, ktoré na sadrokartónové konštrukcie pôsobí.

Naši sádrokartonári sú vyškolení pre správnu montáž všetkých prvkov protipožiarnych sadrokartónových konštrukcií, Protipožiarne sadrokartónové dosky ukotvujú zásadne na značkový montážny materiál odporúčaný výrobcami sadrokartónových dosiek

V rámci montáže sadrokartónových priečok vykonáme aj natiahnutie všetkých projektovaných rozvodov elektriny, vody, plynu, LAN sietí, rozvodov TV antén, telefónov, vzduchotechniky, centrálneho vysávania a ďalších inžinierskych sietí, vrátane zásuviek, konektorov, osvetľovacích telies, armatúr, klimatizačných jednotiek a ovládacích prvkov.

Protipožiarne nátery sadrokartónových konštrukcií vykonávame špeciálnymi protipožiarnymi farbami na sadrokartón, ktoré majú zaručenú odolnosť proti požiaru, dlhú životnosť a vzduchopropustnost.

 

Prečo práve protipožiarny sadrokartón

 Sadra ako hlavný materiá sadrokartónové konštrukcie obsahuje veľké množstvo kryštalicky viazanej vody, ktorá sa v prípade vzniku požiaru postupne odparuje, čím dochádza k dočasnému ochladzovaniu sadrokartónových dosiek.

Táto všeobecná vlastnosť sadrových hmôt prepožičiava sadrokartónovým doskám vynikajúce protipožiarne vlastnosti a odráža sa v širokej použiteľnosti sadrokartónu a dosiek na báze sadry v protipožiarnej ochrane stavieb. To je tiež hlavným dôvodom, prečo je protipožiarny sadrokartón jedným z najpoužívanejších materiálov v stavebníctve pri budovaní žáruodolných stavieb. K ďalším výhodám sa radí všeobecne známe vlastnosti sadrokartónu, ktorými sú najmä

 • Rýchlosť výstavby  interiérov zo sadrokartónu
 • Jednoduché spracovanie a manipulovateľnosť materiálu
 • Minimálna stavebný ruch pri výstavbe
 • Významná úspora vody a energie pri výstavbe
 • Vysoká kvalita povrchu sadrokartónových stien a stropov
 • Efektivita výstavby s minimom odpadu a manipulačných prác
 • Významné finančné úspory v porovnaní s mokrými metódami výstavby interiérov

 

Nehorľavosť a protipožiarna odolnosť sadrokartónu

Protipožiarne materiály uvádzajú dva odlišné parametre odolnosti proti požiaru, ktoré nie je možné zamieňať - nehorľavosť a protipožiarna odolnosť. U protipožiarneho sadrokartónu rozlišujeme

 1. Protipožární sádrokartonové konstrukceHorľavosť sadrokartónových dosiek udáva, že sadrokartónová doska nehorí, a teda neprispieva v prípade požiaru aktívne k jeho ďalšiemu šíreniu po budove. Táto vlastnosť sadrokartónové dosky je dôležitá napríklad pre elektrikárov pri plánovaní elektrických rozvodov, prípadne pre projektantov krbových kachlí pri zabezpečenie okolia plánovaného krbu a komína.
 2. Požiarna odolnosť sadrokartónové konštrukcie je schopnosť sadrokartónového podhľadu alebo sadrokartónové priečky odolávať po zaručenú dobu požiaru a zabrániť jeho rozšíreniu, alebo zrútenie nosnej konštrukcie budovy či oceľové konštrukcie. Požiarna odolnosť sadrokartónové dosky nie tvrdeným parametrom stavebného materiálu. Požiarna odolnosť je vlastnosť celej konštrukcie, nie jednotlivého výrobku alebo výrobkov, z ktorých sa konštrukcia skladá - závisí na vhodne zvolenom materiálu konštrukcie, počtu jeho vrstiev, izolácií, protipožiarnych náterov, tmelov, aktívne i pasívne ochrany konštrukcie.

Všetky sadrokartónové dosky (okrem variantov dosiek s nalepeným penovým polystyrénom) sú nehorľavé s triedou horľavosti A. Sadrokartónové dosky je možné dlhodobo vystavovať pôsobeniu teploty 40 ° C, krátkodobo až 75 ° C, bez toho aby došlo k akémukoľvek ich poškodeniu.

Protipožiarne sadrokartónové dosky sa používajú na konštrukcie, u ktorých je predpísaná požiarna odolnosť. V bežných stavbách sa sadrokartónové konštrukcie používajú na protipožiarne sadrokartónové podhľady (protipožiarna ochrana stropu alebo strechy), protipožiarne sadrokartónové priečky (každý byt je samostatný požiarny úsek), predsadené steny (ednostranne opláštené steny u pomúrnic) a obklady drevených stropov a trámov. Špeciálnym použitím protipožiarneho sadrokartónu sú sadrokartónové alebo sadrovláknité podlahy.

 


  

Čo zahŕňa služba Protipožiarne sadrokartóny Trenčín

 Co obnáší služba Protipožární sádrokarton Trenčín

 1. Prijatie dopytu na protipožiarne sadrokartónové konštrukcie zadanej zákazníkom
 2. Prehliadku objektu u zákazníka
 3. Ponuku jednej alebo viacerých variantov zhotovenie protipožiarnych sadrokartónových konštrukcií vrátane cenových návrhov
 4. Konzultácie ponúkaných alternatív so zákazníkom
 5. Uzatvorenie zmluvy o dielo na vybranú variantu protipožiarnych sadrokartónových konštrukcií
 6. Prípravu a zabezpečenie objektu a okolie na vykonanie protipožiarnych sadrokartónových konštrukcií
 7. Nátery sadrokartónových konštrukcií protipožiarnymi alebo dekoratívnymi farbami
 8. Zmeranie protipožiarnej odolnosti konštrukcie a vystavenie protokolu pre zákazníka (zvyčajne potrebný dokument pre kolaudáciu celej stavby) 
 9. Kolaudáciu protipožiarnych sadrokartónových konštrukcií a náterov za prítomnosti zákazníka
 10. Upratovanie objektu a okolie a uvedenie do pôvodného stavu
 11. Postúpenie objektu s dokončenými protipožiarnymi sadrokartóny a protokoly zákazníkovi

 


 

dispečink-sádrokarton TrenčínDispečing sádrokartony - protipožiarny sadrokartón Trenčín

Dispečing sádrokartonárskych služieb- požiadavky na montáže protipožiarnych sadrokartónových konštrukcií a ďalšie sadrokartonárske služby Trenčíne a Trenčianskom kraji.

 

TÉMA DOPYTU VOLAJTE PÍŠTE

  Chcem ponuku na ...

 • sadrokartón
 • maľovanie
 • nátery
 • iný dopyt na naše služby

telefón sadrokartón Trenčín

poptávka protipožární sádrokartonové konstrukce Trenčín

   Pro dopyty na sadrokartonárske služby využívajte prosím prednostne dopytový formulár . Poskytnete takto našim sadrokartonárom všetky potrebné informácie, ušetríte čas a urýchlite tým spracovanie ponuky alebo odpovede na Váš dotaz. Všetky otázky zaslané týmto dotazníkom systematicky vybavujeme do 24 hodín, zvyčajne ale do pol hodiny od odoslania dopytu.

 


Prevádzková doba sádrokartonárstva - montáže protipožiarnych sadrokartónových konštrukcií Trenčín

Telefonovať nám môžete v tejto prevádzkovej dobe :

Pondelok 7.00 – 19.00
utorok 7.00 – 19.00
Streda 7.00 – 19.00
Štvrtok 7.00 – 19.00
Piatok 7.00 – 19.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Posielať dopyty formulármi nám môžete 24 hodín 7 dní v týždni


Pobočky Sadrokartóny Trenčín vo väčších mestách Trenčianského kraja

Pre obsluhu zákazníkov mimo krajské mesto prevádzkujeme sadrokartonárstvá aj vo všetkých väčších mestách Trenčianského kraja

 

Sadrokartóny Trenčín Centrálny dispečing Sadrokartóny Trenčín pre Trenčiansky kraj
   
Sadrokartóny Považská Bystrica Sadrokartón pri Považskej Bystrici (Sadrokartóny Považská Bystrica)
Sadrokartóny Dubnica nad Váhom Montáže sadrokartónov pri Dubnici (Sadrokartóny Dubnica nad Váhom)
Sadrokartóny Nové Mesto nad Váhom Sadrokartonárske služby (Sadrokartóny Nové Mesto nad Váhom)
Sadrokartóny Prievidza Sadrokartonárske práce v okoliu Prievidze (Sadrokartóny Prievidza)
Sadrokartóny Partizánske Sadrokartónové interiéry pri Partizánskem (Sadrokartóny Partizánske)


Dispečing Oblasť obsluhovaná našimi sadrokartonármi - Trenčiansky kraj
Trenčín Trenčín, Považská Bystrica, Dubnica nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Púchov, Nová Dubnica, Bojnice, Nováky, Nemšová, Stará Turá, Myjava