Protipožární sádrokarton (často uváděný jako požární sádrokarton) je sádrokarton se zvýšenou odolností proti požáru, který se používá při výstavbě interiérů a sádrokartonových v objektech s předepsanou zvýšenou protipožární odolností.

Montujeme protipožární sádrokarton

Protipožární sádrokarton

Montujeme na přání zákazníků protipožární sádrokarton červené barvy a dodáváme kompletní sádrokartonové konstrukce se zvýšenou odolností proti požáru. Konstrukce z protipožárního sádrokartonu splňují hodnoty od 30 A do 180 A – tedy všechny stupně požární bezpečnosti.

Montáží protipožárního obkladu stěn a protipožárního sádrokartonového podhledu zvýšíme odolnost konstrukce budovy o 30 – 90 minut ve třídě hořlavosti A. Odolnost protipožárního sádrokartonu lze dále zvýšit protipožárními nátěry sádrokartonových konstrukcí.

Montáže protipožárních sádrokartonových konstrukcí svěřte odborníkům

POZOR !! Montáže protipožárních sádrokartonových konstrukcí není možné svěřit domácím kutilům nebo nespecializovaným firmám. Splnění předepsaných parametrů protipožární odolnosti sádrokartonové konstrukce vyžaduje notnou dávku zkušeností, znalostí a v neposlední řadě také absolvovaná školení u výrobců těchto speciálních materiálů a školení v oboru protipožární ochrany.

Výsledkem odborné montáže protipožární sádrokartonové konstrukce by měla být nejen konstrukce sama, ale také protokol o měření odolnosti dodané konstrukce a nátěrů proti požáru. Zejména druhá část práce je důvodem, proč byste měli dodání protipožárních sádrokartonů svěřit vždy odborníkům.

Proč právě protipožární sádrokarton

Sádra jako hlavní materiál sádrokartonové konstrukce obsahuje velké množství krystalicky vázané vody, která se v případě vzniku požáru postupně odpařuje, čímž dochází k dočasnému ochlazování sádrokartonových desek.

Interiér z protipožárního sádrokartonu

Tato všeobecná vlastnost sádrových hmot propůjčuje sádrokartonovým deskám vynikající protipožární vlastnosti a odráží se v široké použitelnosti sádrokartonu a desek na bázi sádry v protipožární ochraně staveb. To je také hlavním důvodem, proč je protipožární sádrokarton jedním z nejpoužívanějších materiálů ve stavebnictví při budování žáruodolných staveb. K dalším výhodám se řadí obecně známé vlastnosti sádrokartonu, kterými jsou zejména

 • Rychlost výstavby interiérů ze sádrokartonu
 • Snadné zpracování a manipulovatelnost materiálu
 • Minimální stavební ruch při výstavbě
 • Významná úspora vody a energie při výstavbě
 • Vysoká kvalita povrchu sádrokartonových stěn a stropů
 • Efektivita výstavby s minimem odpadu a manipulačních prací
 • Významné finanční úspory ve srovnání s mokrými metodami výstavby interiérů

Nehořlavost a protipožární odolnost sádrokartonu

Protipožární materiály uvádějí dva odlišné parametry odolnosti proti požáru, které není možné zaměňovat – nehořlavost a protipožární odolnost. U protipožárního sádrokartonu rozlišujeme

Protipožární sádrokartonové konstrukce

 1. Hořlavost sádrokartonových desek udává, že sádrokartonová deska nehoří, a tedy nepřispívá v případě požáru aktivně k jeho dalšímu šíření po budově. Tato vlastnost sádrokartonové desky je důležitá například pro elektrikáře při plánování elektrických rozvodů, případně pro projektanty krbových kamen při zajištění okolí plánovaného krbu a komínu.
 2. Požární odolnost sádrokartonové konstrukce je schopnost sádrokartonového podhledu či sádrokartonové příčky odolávat po zaručenou dobu požáru a zabránit jeho rozšíření, anebo zhroucení nosné konstrukce budovy či ocelové konstrukce. Požární odolnost sádrokartonové desky není uváděným parametrem stavebního materiálu. Požární odolnost je vlastnost celé konstrukce, nikoliv jednotlivého výrobku či výrobků, z nichž se konstrukce skládá – závisí na vhodně zvoleném materiálu konstrukce, počtu jeho vrstev, izolací, protipožárních nátěrů, tmelů, aktivní i pasívní ochrany konstrukce.

Všechny sádrokartonové desky (kromě variant desek s nalepeným pěnovým polystyrenem) jsou nehořlavé s třídou hořlavosti A. Sádrokartonové desky je možné dlouhodobě vystavovat působení teploty  40°C, krátkodobě až 75°C, aniž by došlo k jakémukoliv jejich poškození.

Protipožární sádrokartonové desky se používají na konstrukce, u nichž je předepsaná požární odolnost. V běžných stavbách se sádrokartonové konstrukce používají na protipožární sádrokartonové podhledy (protipožární ochrana stropu nebo střechy), protipožární sádrokartonové příčky (každý byt je samostatný požární úsek), předsazené stěny (jednostranně opláštěné stěny u pozednic) a obklady dřevěných stropů a trámů. Speciálním použitím protipožárního sádrokartonu jsou sádrokartonové či sádrovláknité podlahy.

 U jakých staveb je žádoucí použít protipožární sádrokarton

Protipožární sádrokarton má použití téměř ve všech sférách výstavby – téměř neexistuje obor stavebnictví, kde by nebyl důvod ochrany konstrukcí proti požáru, nebo alespoň odůvodněný požadavek na zvýšení protipožární odolnosti – tedy doby, po kterou budova či konstrukce odolává při vzniku požáru tepelnému zhroucení. Požáry přicházejí neplánovaně a často za plného provozu, kdy se v budově, v konstrukci či okolí nacházejí lidé a je potřeba zajistit v případě požáru dostatek času pro přesun osob či cenných věcí do bezpečí a izolovat ohnisko požáru do příjezdu požárnických jednotek.

Protipožární sádrokarton se využívá zejména při výstavbě

 • kancelářských prostor v komerčních budovách
 • obchodních ploch v supermarketech
 • úřadů a institucí
 • rodinných domů, bytů, podkrovních místností, garáží
 • podzemních prostor, nadchodů, tunelů určených k pěšímu provozu
 • ostatních objektů, v nichž se počítá s pohybem a pobytem osob

Navrhneme Vám termín a kalkulaci na dodání protipožární sádrokartonové konstrukce

V klidu a pohodlí Vašeho domova posoudíte naši nabídku na protipožární sádrokartonové konstrukce, případně ji můžete porovnat s nabídkami jiných firem a bude-li Vám plně vyhovovat, sepíšeme s Vámi objednávku na provedení služby Montáže protipožárních sádrokartonových konstrukcí.

Protipožární sádrokarton a konstrukce zhotovíme kdekoli ČR a SR

Protipožární sádrokarton Praha Protipožární sádrokartonové konstrukce v Praze a Středočeském kraji
Protipožární sádrokarton Brno Protipožární sádrokartonové konstrukce v Brně a Jihomoravském kraji
Protipožární sádrokarton Ostrava Protipožární sádrokartonové konstrukce Ostrava a Moravskoslezský kraj
Protipožární sádrokarton Plzeň Protipožární sádrokartonové konstrukce Plzeň a Plzeňský kraj
Protipožární sádrokarton Olomouc Protipožární sádrokartonové konstrukce Olomouc a Olomoucký kraj
Protipožární sádrokarton Liberec Protipožární sádrokartonové konstrukce  Liberec a Liberecký kraj
Protipožární sádrokarton Ústí nad Labem Protipožární sádrokartonové konstrukce Ústecký kraj a severní Čechy
Protipožární sádrokarton Karlovy Vary Protipožární sádrokartonové konstrukce Karlovy Vary a západ Čech
Protipožární sádrokarton Hradec Králové Protipožární sádrokartonové konstrukce Hradec Králové a východní Čechy
Protipožární sádrokarton Pardubice Protipožární sádrokartonové konstrukce Pardubice a Pardubicko
Protipožární sádrokarton České Budějovice Protipožární sádrokartonové konstrukce České Budějovice a jižní Čechy
Protipožární sádrokarton Jihlava Protipožární sádrokartonové konstrukce Jihlava a kraj Vysočina
Protipožární sádrokarton Zlín Protipožární sádrokartonové konstrukce Zlín a Zlínský kraj